1396-12-26

اتیسم چگونه به ساتوشی تاجیری در ساخت Pokemon کمک کرد

“ساتوشی” درمنطقه روستایی ژاپن بدنیا آمد. مانند تمامی افراد دارای اتیسم علائق خاص خودش را داشت. او عاشق جمع کردن حشرات بود در حدی که دوستانش […]
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم