1397-01-13
اهميت روز جهانی اتیسم

اهميت «روز جهانی اتیسم » و ضرورت يك ماه آگاه سازی پيرامون اتیسم

✳دوم آوريل مقارن با ۱۳فروردین ماه، روز جهانی اتیسم نام گذاري شده است.
1396-12-05
اتیسم

خبر فوری

  دولت مکلف به پرداخت هزینه های درمانی اتیسم از محل بیمه پایه سلامت مي باشد.
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم