‍ آموزش ABA در خانه بهتر است یا در مرکز؟

آموزش از طریق ABA به عنوان یک گزینه آموزشی برای کودکان مبتلا به اوتیسم به شمار می رود. بسیاری از مردم در مورد آموزش ABA اطلاعات اندکی دارند. این روش چه کاری انجام می‌دهد وچرا استفاده می شود؟ به عبارت ساده ABA یک استراتژی تقویتی می‌باشد که برای افزایش رفتارهای قابل توجه اجتماعی استفاده می‌شود و اساس آن بر اصول یادگیری تجربی معتبر می‌باشد. ABA به طور گسترده نه تنها برای بزرگسالان یا کودکانی که تشخیص اوتیسم میگیرند بلکه برای آموزش والدینی که دارای فرزند مبتلا به سو مصرف مواد یا آسیب های مغزی هستند نیز استفاده می شود.
افزایش تولد کودکان دارای اتیسم به یک بحران شایع درکشورها تبدیل شده است. ABA یکی از بهترین شیوه‌های آموزشی شناخته شده برای کودکان و بزرگسالان دارای اتیسم می باشد.
در این مقاله به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا آموزش ABA بهتر است در داخل خانه انجام شود یا درمراکز و کلینیک ؟
صادقانه بگوییم این سوال به کیفیت برنامه نویسی بر می گردد . آیا برنامه نویسی فرزند شما BATCAGE خدمات را در خود دارد به این معنی که هفت جنبه اصلی آموزش ABA را در بر دارد که شامل رفتار، تحلیل، اصول فنی، سیستم ادراکی، اجرا، تعمیم‌دهی و کار آمدی است .
اجازه دهید نگاهی به این ابعاد داشته باشیم

رفتار :
تمرکز ABA بر رفتاری است که ما باید انجام دهیم به این معنی که برنامه ها مبتنی بر مفاهیم یادگیری رفتاری است .
آیا آموزش کسب مهارت، مبتنی برکاهش رفتار و افزایش مهارت ها است؟ برنامه هایی که در خانه یا مراکز انجام می‌شود هر دو باید در محیط طبیعی انجام شود و تمرکز شان بر افزایش مهارت های اجتماعی و کاهش رفتار های ناسازگار باشد. اجرای برنامه ها در منزل ممکن است گزینه بهتری برای تقویت مهارت های خانگی باشد که این فرصت ممکن است در محیط کلینیک برای کودک پیش نیاید.
مرکز، فرصت تمرین و یادگیری را فراهم می کند اما ممکن است باعث افزایش آن مهارت در محیط طبیعی نشود. برنامه نویسی باید فرصت تمرین در زمینه های طبیعی را فراهم آورد.

تجزیه و تحلیل :
یک برنامه ABA باید مبتنی بر داده ها باشد. داده ها باید مبنای برنامه نویسی برای کودک باشد.
سوالاتی که می توانید هنگام ارزیابی برنامه مناسب برای فرزندتان بپرسید عبارتند از
چگونه داده ها گرفته و تحلیل می‌شوند؟
آیا داده‌ها هر روز گرفته می‌شود؟
آیا داده ها به طور منظم برای تغییرات برنامه و مداخلات تحلیل می شود؟
چه کسی این داده ها را تجزیه و تحلیل می کند و در مورد برنامه های جدید تصمیم گیری می‌کند؟
به شدت توصیه می‌شود که اگر کودک در خانه آموزش می‌بیند باید برنامه ها حتما توسط یک شخص متخصص ارایه شود.

اصول فنی :
این دستورالعمل برای ارائه برنامه نویسی و دستورالعمل دقیقی برای پیاده سازی است. برای درک این مفهوم بهتر است که آن را به عنوان یک طرح درسی برای اهداف هر مهارت ببینیم. این دستور العمل‌ها باید واضح و روشن باشد تا هر شخص که آنها را می خواند آن را درک کند و به ارایه دستور العمل ها اطمینان داشته باشد.
برنامه های خانه و مرکز باید این دستور العمل ها را برای کسب مهارت های هدف داشته باشند و برای خانواده ها مشهود باشد.

سیستم ادراکی :
مداخلات باید مطابق با اصولی باشد که در تحقیقات تجربی تایید شده اند. هر کاری که در برنامه های ABA انجام می شود باید از مفاهیم تحلیل رفتاری اقتباس شود. برنامه نویسی باید غنی باشد و با مفاهیمی همچون تقویت مثبت، شکل دهی و کمک فیزیکی هدایت گردد.

برگرفته از سایت
www.autismparentingmagazine.ir

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم