۱۰ باور رایج اما نادرست در مورد اتیسم

كودكان طيف اتيسم تمايلي به دوستي ندارند.
✅ بدليل ضعف مهارت هاي اجتماعي، ارتباط با همسالان ممکن است براي افراد اتیستیک دشوار باشد. شايد آنها خجالتي يا غيرصميمي به نظر برسند، اما اين تنها به اين خاطر است كه او نمي تواند درست به شيوه شما، ارتباط برقرار كند.

? كودكان اتيستيك نمي توانند احساس يا هيجاني (شادي يا غم) را ابراز كنند.
✅ اختلال اتيسم مانع تجربه هيجاناتي كه شما احساس مي كنيد، نمي شود. اتیتنها سبب مي شود او احساساتش را به شيوه هاي ديگري به شما بروز دهد.

? افراد طيف اتيسم نمي توانند احساسات ديگران را درك كنند.
✅ اختلال طيف اتيسم بر توانايي فرد در درك نشانه هاي ارتباطات بين فردي غيركلامي اثرگذار است، بنابراين فرد داراي اتيسم ممكن است نتواند ناراحتي شما را تنها از تن صدايتان يا از حالت بدنيتان تشخيص دهد، اما هنگامي كه از روش هاي مستقيم تر براي نشان دادن هيجانات استفاده مي شود، انها راحت مي توانند همدردي كنند.

? همه افراد طيف اتيسم، عقب ماندگي ذهني دارند.
✅ در خيلي از مواقع اتيسم در كنار چالش ها، توانمندي هاي ويژه اي را با خود به همراه دارد. بسياري از افراد داراي اتيسم بهره هوشي نرمال تا بالاي دارند، برخي از افراد اتيستيك در رياضي، موسيقي و يا ساير حرفه ها ماهر و برتر هستند. .

? افراد داراي اتيسم دقيقا شبيه شخصيت داستين هافمن در فيلم مرد باراني هستند.
✅ از آنجايي كه اختلال اتيسم طيف است، ويژگي هاي آن از فردي به فرد ديگر متفاوت است. توانمندي ها و محدوديت هاي يك فرد اتيستيك، لزوما نشان دهنده ضعف ها و توانمندي هاي فرد ديگر نيست.

? كودكاني كه برخي از علائم اتيسم را نشان مي دهند، تنها عجيب هستند و به روند رشد طبيعي خود باز مي گردند.
✅ اتيسم ناشي از شرايط بيولوژيكي است كه بر رشد مغز اثرگذار است و براي بسياري از افراد، در تمام طول عمر ادامه مي يابد. .

? اتيسم تنها در كودكان ديده مي شود.
✅ كودكان داراي اتيسم بزرگ مي شوند و تبديل به بزرگسالان اتيستيك مي شوند.

? اتيسم،تنها يك اختلال مغزي است.
✅ تحقيقات نشان مي دهد كه بسياري از افراد اتيستيك ممكن است شرايطي مانند صرع، حساسيت غذايي، آلرژي ها و … داشته باشند. .

? اتيسم، نتيجه والدگري غلط است.
✅ در دهه ١٩٥٠، فرضيه مادران يخچالي مطرح شد كه ميگفت اتيسم ناشي از مادراني است كه گرماي عاطفي لازم را ندارند. اين نظريه سالهاست كه رد شده است.

?شيوع اتيسم در ٤٠ سال اخير با يك نرخ ثابتي رو به افزايش است.
✅ شيوع اتيسم در ٢٠ سال اخير تا ٦٠٠ درصد افزايش يافته است. در ١٩٧٥، تخمين زده شد كه از هر ١٥٠٠، يك نفر اختلال طييف اتيسم دارد. در سال ٢٠١٤، از هر ٥٩ نفر، يك نفر اتيسم دارد.

منبع:
www.autismspeaks.org

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم