یادداشتی در باره ی یک اتفاق

یادداشتی در مورد یک اتفاق
دل نوشته یکی از همراهان اتیسم

فیلم را ندیده ام و بازیگری را که به نظر برخی رفتار نامتعارفی در جلسه ای داشته نمی شناسم بعضی ها می گویند او برای جلب نظر این رفتار و حرکات را داشته و برخی هم او را دچار اختلال اوتیسم دانسته اند . أصلا اهمیتی ندارد که حقیقت ماجرا در مورد ایشان چیست .مهم آن است در کشور ما هم اکنون هزاران خانواده در گیر این ناهنجاری هستند مهم مادران و پدرانی هستند که در زیر بار نگهداری فرزندان اوتیسمی له شده اند و پناه و یار و یاوری ندارند مهم مبتلایانی هستند که هزار درد ناگفته از کمبودها و برخورد جامعه دارند . مهم آن است در کشوری که برخی از مسئولین برای لاپوشانی مشکلات و دردهای جامعه ؛ آمارهای غیرواقعی در مورد این عارضه می دهند انجمن اوتیسم ایران با کمترین امکانات تنها پناه ومرکز حمایت از مبتلایان و خانواده های اوتیسمی با هزاران مراجعه کننده ای مواجه ست که دیگر قادر نیستند این بار جانکاه را به تنهائی بر دوش های خسته شان بکشند . بیائیم به جای همه این جار و جنجال ها و ریشه یابی رفتار های یک فرد ؛ به فکر هزاران اوتیسمی واقعا موجود در کشورمان باشیم . آنها دیگر اما و اگری در کارشان نیست بیمارانی هستند نیازمند کمک همه ما ….

“دل نوشته یکی از همراهان اتیسم”

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم