گزارش چکاپ افراد دارای اختلال طیف اتیسم

چکاپ اتیسم یکی از پروژه های مشترک بین گروه مالی پاسارگاد و انجمن اتیسم ایران می باشد . این چکاپ شامل ویزیت پزشک ، آزمایش (خون ، ادرار و مدفوع) ،دندانپزشکی، سونوگرافی شکم (تا سه سری فقط به دلیل عدم همکاری کودکان اتیسم انجام شد)، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، اکو و نوار قلب می باشد که در کلینیک نسیم سلامت پاسارگاد صورت می گیرد.که به همین منظور جهت آشنایی پزشکان و پرسنل کلینیک با اتیسم و ارتباط با افراد اتیسم با همکاری واحد آموزش و پژوهش انجمن این کارگاه آموزشی تشکیل شد .این چکاپ همزمان با هفته جهانی معلولین در ۱۶ آذر ماه آغاز و با استقبال خانواده ها و همکاری بسیار بالای پزشکان و مشاوران کلینیک نسیم سلامت همراه شد.

• اولویت های انتخاب مددجویان جهت انجام چکاپ به ترتیب :
۱)بازه سنی ۷-۱۲ سال (۲۰ نفر به دلیل نیاز ضروری به چکاپ بین ۱۳-۱۶ سال بودند)
۲)نیاز فوری فرد اتیسم برای انجام چکاپ
۳)نیازسنجی های انجام شده از واحدهای مشاوره و ارزیابی و مددکاری
۴)خانواده هایی که کمترین خدمات را از انجمن گرفتند
۵) تمایل خانواده ها برای چکاپ فرزند اتیسمشان از طریق ثبت نام

• آمار جنسیت و سطح اتیسم

• گزارش نظرسنجی از خانواده ها :

 

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم