گام های انجمن اتیسم ایران در ماه جهانی

ماه جهانی

دوم آوریل مقارن با سیزدهم فروردین ماه روز جهانی«طیف اختلالات اتیسم»و آغاز ماه جهانی «اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اوتیسم»را گرامی میداریم.

??
در همین راستا انجمن اتیسم ایران
همچون هر سال با هدف آگاهی بخشی جامعه» و بنا به نیازهای جامعه اتیسم ایران گامهایی طراحی و برنامه ریزی نموده است که با مشارکتی جمعی و حضور بالای کلیه ی ذینفعان انجمن در طول یکماه
.اجرایی میشود.

امید است با همگامی تمامی گروههای فعال در حوزه کودکان و
خصوصا اتیسم در کشور عزیزمان شاهد تحقق نیازهای به حق جامعه اتیسم ایران باشیم .

اولین گام جهت آگاهی افزایی و اطلاع رسانی از اتیسم در جامعه در ماه جهانی اتیسم خواهد بود.

دومین گام در جهت آگاهی افزایی و مطالبه گری بحق خانواده های محترم اتیسم از سازمانهای دولتی از برنامه های انجمن اتیسم ایران در ماه جهانی اتیسم

سومین گام انجمن اتیسم ایران در راستای اطلاع رسانی و آگاهی افزایی جامعه و فضاهای عمومی برای راحتی خانواده های محترم اتیسم در ماه جهانی اتیسم

چهارمین گام انجمن اتیسم ایران در راستای توانمند سازی والدین دارای فرزند اتیسم در ماه جهانی اتیسم

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم