کمیته ملی ورزش یونسکو،دوستدار اتیسم

انجمن اتیسم ایران به دعوت کمیته ملی ورزش کمیسیون ملی یونسکو در پنجاه و سومین جلسه این کمیته حضور پیدا کرد.

مورخ ۵آذرماه نمایندگان انجمن در این کمیته حضور یافته و‌ضمن معرفی انجمن، در خصوص نقش تربیت بدنی و ورزش بر طیف اختلال اتیسم گفتگو نمودند.
نمایندگان سازمانهای مختلف ضمن صحه گذاری بر این تاثیر، اعلام آمادگی خود را در جهت قراردادن کلیه پتانسیلهای ورزشی خود برای انجمن اعلام نمودند.
خانم سارای لوباتو مسئول بخش اجتماعی دفتر منطقه ای یونسکو در ایران ، ضمن اعلام خوشنودی از فعالیتهای انجمن، آمادگی خود را جهت برگزاری سمینار یکروزه ی «اتیسم و‌ ورزش» با حمایت این دفتر و مدیریت انجمن اتیسم ایران در هفته جهانی معلولین اعلام نمودند.

لازم به ذکر اینکه ریاست این کمیته معاون وزیر ورزش و دبیر جلسه ریاست بخش فرهنگی دفتر منطقه ای یونسکو در ایران میباشند.

اولین جلسه کمیته اجرایی این نشست با حمایت یونسکو در دفتر انجمن شنبه ۹ آذر ماه با حضور نمایندگان بخشهای مختلف همکار در نشست، تشکیل و دوشنبه مورخ ۲۵آذرماه زمان برگزاری با همکاری وزارت ورزش تعیین شد.

این نشست شامل یک بخش علمی و یک بخش نمادین با حضور نوجوانان اتیسم در ورزشگاه انقلاب و برگزاری یک مسابقه خواهد بود.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم