کدام روش برای فرزندم بهتر است؟

هر چند در حال حاضر و در ایران والدین حق انتخاب چندانی در مورد روش ها ندارند و تنوع چندانی در روش های آموزشی و مداخله ای موجود وجود ندارد، اما در زمان انتخاب همین چند روش موجود نیز باید سوالات مختلفی از خود بپرسند.

هر چند در حال حاضر و در ایران والدین حق انتخاب چندانی در مورد روش ها ندارند  و تنوع چندانی در زوش های آموزشی و مداخله ای موجود وجود ندارد، اما در زمان انتخاب همین چند روش موجود نیز باید  سوالات زیر را از خود بپرسید و آنگاه تصمیم گیری کنید:

  • چه زمانی از کاربرد این روش می گذرد (قدمت روش و سودمندی آن برای دیگران چقدر بوده است)
  • تحقیق ها و ارزیابی در مورد سودمندی و این روش چه می گویند؟
  • آیا این روش را می توان همراه با سایر روش های دیگر مداخله ای مورد استفاده قرار داد و با آنها ترکیب کرد؟
  • هزینه این روش چقدر است؟
  • اثر این روش بر سایر اعضای خانواده  چگونه خواهد بود؟
  • در مورد روش هایی که ادعا می کنند می توانند اختلال طیف اتیسم را معالجه کرده و کودک را شفا دهند، بیشتر احتیاط کنید.

یکی از مهمترین موارد حصول اطمینان از تایید نحوه اجرای روش توسط مراکز مسئول و پیشنهاد دهنگان روش است. فرد اجرا کننده روش و یا مرکز استفاده کننده از روش باید دوره های آموزشی و تایید شده برای اجرای روش را طی کرده باشند.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم