ورود شرکت بهره برداری مترو تهران در امر اطلاع رسانی اختلال طیف اتیسم

ورود شرکت بهره برداری مترو تهران در امر اطلاع رسانی اختلال طیف اتیسم

شرکت بهره برداری مترو تهران

بازدید اداره مشارکت های معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران از انجمن اتیسم ایران به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک در راستای افزایش دانش و آگاهی جامعه از اختلال طیف اتیسم

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم