هفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گرامی باد

مأموران نيروهاي انتظامي كشور، جان بر كفان سفره ي ايثارند.

بدون شك بخش عظيمي از آرامش و امنيت ايران، مرهون از خود گذشتگيها و تلاشهاي شبانه روزی جان بركفان نيروی انتظاميست كه پاسبان حراست تك تك افراد جامعه هستند.
هفته نيروي انتظامي را ارج نهاده، ياد شهيدان اين عرصه را گرامي ميداريم.
با توجه به چالش گم شدن و رهاشدن كودكان اتيسم در اماكن عمومی كه در طول زندگی بارها بهداشت روان و امنيت يك خانواده ی دارای فرزند اتيسم را به مخاطره مي اندازد،
اين نياز از اوايل سال ٩٣ به نهادهاي ذيربط در وزارت كشور و نيروي انتظامی جمهوری اسلامی ايران منعكس گرديد.
در همين راستا و با برگزاری جلساتي منسجم ،پيشنهاد طراحی سامانه كشوری “شناسايي كودكان اتيسم” از طرف انجمن اتيسم ايران طرح و با استقبال ناجا و فاوا مواجه گرديد .
سپس زيرساختهاي لازم از هر دو طرف انجمن و ناجا طراحي و با گذشت مدت زماني يكساله ،نهايتا فاز مقدماتي اين سامانه همزمان با هفته نيروي انتظامي در سال٩٥رونمايي شد.

در ادامه اجراي فاز تكميلي اين سامانه، ناجا نيازمند اطلاعاتي سازماني تر بود كه نهايتا منجر به همكاري ناجا با ديگر سازمانهاي ذيربط و سازمان بهزيستي كل كشور در حوزه اتيسم گرديد.

ضمن عرض سپاس از تمامی تلاشهای شبانه روزی و علاقمندانه ی ناجا در طراحي مقدماتي اين سامانه كشوری كه در نوع خود جامع و كم نظير ميباشد، خواهان پيگيري فاز تكميلي وراه اندازی

اين سامانه ميباشيم كه ميتواند منجر به برطرف شدن يكي از عمده ترين نيازها و دغدغه های عمده ي جامعه اتيسم گردد.

انجمن اتيسم ايران
١٦مهرماه ١٣٩٦
8 اکتبر 2017

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم