سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مدیرعامل موسسه ی مهرمن

تحصیلات: کارشناس روانشناسی بالینی

سوابق شغلی: عضو هیئت مدیره کانون کودکان ایرانیان، طراح بازی ویژه کودکان زیر 6 سال

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم