ممکن است خیلی کم اتفاق بیافتد که یک کودک اتیسم شما را در آغوش بگیرد،اما…

ممکن است خیلی کم اتفاق بیافتد که یک کودک اتیسم شما را در آغوش بگیرد،اما اگر این اتفاق افتاد برای او هزاران معنا و احساس دارد.

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم