مشمولان طیف اتیسم از سربازی معاف شدند

مشمولان طیف اتیسم

 

 

پیرو برگزاری جلسه ای راهبردی بین انجمن اتیسم با کارشناسان شورای پزشکی سازمان نظام وظیفه، ضمن تبیین کامل آیین نامه معافیت مشمولان طیف اتیسم از سربازی؛ طیف شدید در اختلال اتیسم از سربازی معاف کامل بوده و در خصوص طیف خفیف نیز پیشنهاداتی مطرح و مقرر شد مکاتبه و معرفی جوانان اتیسم با نظر کارشناسی شورای علمی انجمن اتیسم ایران به سازمان نظام وظیفه ،بررسی شود.
در جلسه آتی تفاهم نامه مشترک در این راستا منعقد می شود.

اطلاعات بیشتر در http://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5288

قوانین و مقررات معافیت پزشکی بیماران اعصاب و روان

بند 11:

اختلالات فراگير رشد ( Pervasive Developmental Disorders ) از قبيل اختلال اوتيستيك… اثبات شده :
الف) شديد همراه با اُفت عملكرد واضح : معاف دائم
ب) خفيف : معاف از خدمات رزمي

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم