مراقب رفتار خودتان باشید

نگران این نباشید که بچه ها به حرف شما توجه نمیکنند،
مراقب رفتار خودتان باشید، آنها همیشه شما را می بینند.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم