عضویت انجمن اتیسم ایران در فدراسیون سازمان های توسعه پایدار سازمان ملل متحد

عضویت انجمن اتیسم ایران در فدراسیون سازمان های توسعه پایدار سازمان ملل متحد

با پیگیری واحد بین‌‌الملل انحمن اتیسم ایران این انجمن به عضویت فدراسیون سازمان‌های توسعه پایدار سازمان ملل متحد درآمد.
فدراسیون سازمان های توسعه پایدار، گروهی متشکل از حدود ۱۰۰۰ سازمان است که در زمینه‌های گوناگون برای تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تلاش می کنند. اعضای این گروه از مزایای ذیل بهره می‌برند:
افزوده شدن نام سازمان به فهرست آنلاین و قابل جست و جوی سازمان‌های توسعه پایدار
• دسترسی به گروه های ویژه اعضا در Google Groups ، LinkedIn و Instagram
• اشتراک رایگان یک خبرنامه الکترونیکی ماهانه در مورد اهداف توسعه پایدار
• امکان مشارکت در پروژه های همکاری در مورد اهداف توسعه پایدار
• دسترسی به خدمات با تخفیف – برای اعضای گروه – در زمینه بیمه و شرکت های مسافرتی
• دعوت به رایگان وبینارها و برنامه های آموزشی آنلاین
• فرصت های شبکه سازی با سایر ذینفعان اهداف توسعه پایدار

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم