ضرورت حمایت قوه قضاییه از مطالبات جامعه اتیسم ایران، مشارکت انجمن اتیسم ایران در روند دادرسی پرونده های مرتبط با اتیسم در سرعت بخشی و حمایت از خانواده ها

ضرورت حمایت قوه قضاییه از مطالبات جامعه اتیسم ایران، مشارکت انجمن اتیسم ایران در روند دادرسی پرونده های مرتبط با اتیسم در سرعت بخشی و حمایت از خانواده ها

در نشست همکاری با حضور مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان شد:
ضرورت حمایت قوه قضاییه از مطالبات جامعه اتیسم ایران، مشارکت انجمن اتیسم ایران در روند دادرسی پرونده های مرتبط با اتیسم در سرعت بخشی و حمایت از خانواده ها

به گزارش روابط عمومی انجمن اتیسم ایران، در این نشست احمد هنری، مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به ضرورت و اهمیت آشنایی و اطلاع یابی قوه قضائیه با مشکلات بیماران اتیسم و خانواده های آنها، گفت: دستورالعمل هایی در خصوص فرایند همکاری مشترک قوه قضائیه و سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت تبیین و مقرر شد جلسات منظمی جهت پیگیری امور برگزار شود.
همچنین در این نشست، امین همتی نژاد، مسئول سازمان های مردم نهاد معاونت اجتماعی از تشکیل فراکسیون سازمان های مردم نهاد در مجلس یازدهم و هماهنگی با رئیس سازمان زندان ها برای شناسایی افراد اتیسم درگیر زندان یا کانون اصلاح و تربیت خبر داد.
همتی با تاکید بر ثبت اطلاعات اعضای انجمن اتیسم ایران در سامانه “سجام” گفت: این ثبت اطلاعات باعث آگاهی قوه قضائیه نسبت به اتیسم می شود و در نتیجه مشکلات این قشر را بهتر می توان حل کرد.
بر اساس این گزارش، آرمان احمدی مسئول سامانه سجام، فهرستی از خانواده های دارای فرند اتیسم درگیر با زندان و چگونگی کمک قوه قضاییه به این افراد را از انجمن اتیسم ایران خواست و گفت: باید کارگروهی تشکیل شود و این موارد به صورت گزارش از سوی انجمن اتیسم ایران آماده و در جلسه ای که با ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه برگزار خواهد شد، مطرح شود.
مصوبات جلسه:
۱. ملاک و نقشه راه انجمن اتیسم ایران با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دستورالعمل نحوه همکاری سازمان های مردم نهاد با قوه قضائیه است.(این دستورالعمل توسط قوه قضائیه و نمایندگان سازمان های مردم نهاد تبیین گردیده است).
۲. مشارکت انجمن اتیسم ایران در فرایندهای دادرسی و رسیدگی به پرونده های قضایی مربوط به اتیسم.
۳.حمایت قوه قضائیه از مطالبات انجمن اتیسم ایران نسبت به سازمان های دولتی و متولی در امر اختلال طیف اتیسم.
۴.مشارکت قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده های ویژه و خاصی که مورد تایید انجمن اتیسم ایران می باشند اما در فرایند دادرسی آن ها وقفه ایجاد شده است.
۵.مشارکت قوه قضائیه در بازنگری قوانین و دستورالعمل های مربوط به خانواده و فرد اتیسم از جمله حضانت و سرپرستی، بیمه و …
۶.تاکید برثبت نام انجمن اتیسم ایران در سامانه سجام
۷. مقرر گردید گزارش کاملی از نوع و نحوه همکاری انجمن اتیسم ایران با قوه قضائیه و اثربخشی فعالیت های انجمن در جامعه اتیسم ایران تا پایان فصل پاییز آماده شود
۸. مقرر شد جلسات منسجم و ماهیانه نمایندگان قوه قضائیه و انجمن اتیسم ایران برگزار گردد

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم