شرکت واحد اتبوسرانی تهران ، دوستدار اوتیسم

شرکت واحد اتبوسرانی تهران ، دوستدار اوتیسم

شرکت واحد اتبوسرانی تهران

در راستای افزایش آگاهی جامعه و در پی اقدام انجمن مبنی بر ارتباط با سامانه های حمل و نقل، این بار شرکت اتوبوسرانی استان تهران و حومه، آمادگی خود را در جهت همکاری با انجمن اعلام نموده است .
در همین زمینه اقدامات زیر با همکاری این شرکت در حال انجام است:

?نصب تعداد ۱۲۰۰عدد پوسترهای «درکم کن»در داخل اتوبوسهای «بی ار تی»در شهر تهران و در دو نوبت

?اختصاص ماهیانه یک دستگاه اتوبوس «دوستدار اتیسم» به انجمن جهت حمل و نقل خانواده های اتیسم

?همکاری در استفاده از خودروی معلولین شهرداری تهران جهت ایاب و ذهاب خانواده های اتیسم

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم