سفر استانی مدیرعامل و نمایندگان انجمن اتیسم ایران به استان یزد

سفر استانی مدیرعامل و نمایندگان انجمن اتیسم ایران به استان یزد

سفر استانی مدیرعامل و نمایندگان انجمن اتیسم ایران به استان یزد مورخ اول اسفندماه ۱۳۹۷ در راستای تجمیع پتانسیلهای استان در معرفی طیف اختلال اتیسم، راه اندازی شعبه انجمن اتیسم ایران در استان یزد.

✨اولین جلسه معارفه با استانداری استان و جلسه با کارشناسان و معاونت اجتماعی فرهنگی استانداری

✨دومین جلسه انجمن اتیسم ایران با معاونت توانبخشی بهزیستی استان یزد و‌کارشناس این معاونت برگزار شد. در این جلسه ضمن بازنگری خدمات دو مرکز اتیسم شهر یزد در خصوص کلیه موارد حوزه اتیسم، مراکز، آسیبها، مراکز شبانه روزی و‌…بحث و گفتگو شد.
✨سومین جلسه انجمن اتیسم ایران با حضور کارشناسان فرمانداری شهر یزد و معاون سیاسی اجتماعی با پخش کلیپی کوتاه در معرفی طیف اختلال اتیسم برگزار شد.ایشان ضمن استقبال از بحث آگاهی رسانی اتیسم در سطح شهر از رسانه استانی نیز دعوت به همکاری نمودند.

بازدید مدیرعامل انجمن اتیسم ایران از مرکز «طلوع مهر»یکی از مراکز اتیسم شهر یزد با حضور معاونت احتماعی و فرهنگی ونمایندگان استانداری. در این بازدید٫ انجمن اوتیسم ایران اختصاص فضاهای فرهنگی اجتماعی و اختصاص فضاهای ورزشی در یزد ویژه اتیسم را در اولویت درخواستهای خود مطرح نمود. افزایش مراکز اتیسم تحت پوشش بهزیستی و راه اندازی مراکز شبانه روزی نیز از دیگردرخواستهابود.

از دیگر برنامه‌های‌انجمن اتیسم‌ایران‌ در یزد دیدار با آقای دکتر پایدار ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان یزد و همکاران ایشان ( میزبان اصلی انجمن اتیسم ایران در این سفر) بود و در خصوص فعالیتهای آموزش پرورش استثنایی در خصوص کودکان با نیازهای ویژه و‌اتیسم بحث و گفتگو به عمل آمد. یشان حمایت خود را از همکاریهای علمی آموزشی با سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت اعلام داشته و استقبال خود را از راه اندازی مدارس اتیسم که در حال حاضر نیز پروژه ای بزرگ در دست اجراست اعلام نمودند .

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم