سمت در انجمن اتیسم ایران:  عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات:  کارشناس ارشد بهداشت عمومی

سوابق شغلی:  بازنشسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم