سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران:  پزشک متخصص اطفال، رئیس دپارتمان ژنتیک بیمارستان صارم

تحصیلات: فوق دکتری ژنتیک

سوابق شغلی: بازنشسته سازمان بهزیستی کل کشور، استاد تمام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک ایران

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم