دکتر مصباح انصاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: دیپلمات

تاریخ تولد:1351

تحصیلات: دکتری روابط بین‌الملل

سوابق شغلی: عضو کارگروه ملی حقوق شهروندی کنگره بین المللی حقوق شهروندی

عضو کارگروه کشوری مدیریت اختلالات نافذ رشد

عضو کارگروه تدوین سند ملی اتیسم و اختلالات نافذ رشد

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم