دو عنصر مهم در اختلال اتیسم

دو عنصر مهم در اختلال اتیسم

براي مشخص كردن شدت اختلال طيف اوتيسم بايد “ارتباط اجتماعي” و “رفتار محدود-تكراري” را به طور جداگانه طبقه بندي کرد.

ارتباط اجتماعي

سطح ١(خفيف): درمان‌جو در شروع كردن صحبت و گفتگو با ديگران مشكل دارد يا ممكن به نظر برسد كه، در مقايسه با اكثر مردم علاقه كمتري به صحبت كردن با ديگران دارد.
سطح ٢(متوسط): هم در ارتباط كلامي و هم در ارتباط غير كلامي نقص‌هاي قابل توجهي به چشم مي‌خورد.
سطح ٣(شديد): به پا پيش گذاشتن‌هاي ديگران پاسخ اندكي مي‌دهد و در نتيجه عملكرد درمان‌جو به شدت محدود مي‌شود. گفتار محدود است، شايد در حد فقط چند كلمه.

رفتارهاي محدود-تكراري

سطح ١(خفيف): تغيير باعث مي‌شود در حداقل يك زمينه‌ي فعاليتي بعضي مشكلات بروز كنند.
سطح ٢(متوسط): از مدت‌ها قبل مشخص شده است كه فرد در كنار آمدن با تغييرات مشكل دارد و در عملكرد فرد اختلال به وجود مي‌آورد.
سطح ٣(شديد): تغيير دادن به روتين فرد به طرز استثنايي دشوار است؛ همه‌ي زمينه‌هاي فعاليتي تحت تأثير اين انعطاف ناپذيري رفتاري قرار دارند.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم