درمان اتیسم با کارتون

همانطور که میدانیم کودکان اتیسم در درک و تشخیص حالات چهره ی افراد دچار مشکل هستند،ثابت شده که دیدن کارتون به این کودکان کمک میکند تا هیجانات طبیعی را یاد بگیرند.

در این تحقیق از کارتون هایی با شخصیت های غیرانسانی که چهره انسانی دارند استفاده شده و یک نفر راوی داستان را نقل میکند تا به کودک در درک هیجانات انسانی کمک نماید.او شیوه بیان صورت و احساسات شخصیت های داستانی را برای کودکان توضیح میدهد.دکتر سیمون بارون سرپرست موسسه تحقیقات اتیسم در دانشگاه کمبریج،معتقد است کارتون های متحرک نقش مهمی در درمان اتیسم دارند و باعث میشوند کودکان به ترسشان از نگاه کردن به چهره دیگران غلبه کنند و نحوه ی بیان احساسات را بیاموزند.تحقیق بر روی کودکی که به قطار و ماشین علاقه دارد انجام شد و به آنها چهره انسانی داده شد و بعد از مدتی متوجه بروز احساسات در کودک شدند.احساساتی از قبیل( ناراحتی و خوشحالی و ترس).

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم