خدمات حمایتی – اجتماعی چیست؟

حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزش ها، مهارت ها و روش ها که هدف از آن کمک به افراد و گروه هاو جامعه استتا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکلات یا رفع نیاز خود اقدام کرده، به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تاثیرگذار باشند.

ارزش های اساسی در واحد خدمات اجتماعی – حمایتی سازمان ها در تمام دنیا

توجه به شان و منزلت و کرامت مراجعان ( ایجاد بخش تضمین کیفیت)

توجه به فرد، خانواده و جامعه در تمامی سطوح

توجه به سه سطح پیشگیری ( آگاه سازی، توانمند سازی و توجه به ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی مراجعان)

حساس کردن مردم و مسئولان نسبت به مسائل و گروه های هدف از راه های مختلف

ارتقای سطح آگاهی

آموزش مهارت های زندگی و مقابله با مشکلات  

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم