حضور نمایندگان خراسان شمالی انجمن اتیسم ایران در روستای پیربز

حضور نمایندگان خراسان شمالی انجمن اتیسم ایران در روستای پیربز

دفتر نمایندگی خراسان شمالی با همکاری انجمن همیاران اتیسم باهدف اطلاع رسانی و شناسایی اولیه افراد اتیسم وارائه خدمات روانشناسی اقدام به حضوردر روستای پیربز نموده است .
این برنامه درروز چهارشنبه مورخه ۲۷ شهریور ۹۸برگزار گردید وافراد مشکوک به اتیسم مراجعه نموده و مورد ارزیابی قرار گرفتند .

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم