دکتر حسین نحوی نژاد

 

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: معاونت توانبخشی بهزیستی کشور

تحصیلات: دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1374، گذراندن دوره تخصص MPH سالمندی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1390

سوابق شغلی: رئیس بهزیستی شهرستان رشت  سال  ۱۳۷۶

معاون توانبخشی بهزیستی استان گیلان  سالهای  ۸۴ – ۷۶

ریاست ستاد توانبخشی مبتنی بر جامعه – ستاد بهزیستی کشور سالهای  ۸۲-۸۱

مدیر کل امور برنامه‌های توانبخشی سازمان بهزیستی کشور  سالهای ۸۵- ۸۴

مدیرکل بهزیستی استان گیلان سالهای  ۸۶- ۸۵

مدیر کل امور سالمندان سازمان بهزیستی کشور سالهای ۸۷ – 86

رئیس ستادساماندهی درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن بهزیستی کشور سالهای  ۸۹- ۸۷

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان  سالهای ۹۰  – ۸۹

مدیرکل توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور سالهای  ۹۱ –   ۹۰

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور و رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سالهای  ۹۲- ۹۱

مدیرکل بهزیستی استان گیلان سال  ۹۲

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم