سمت در انجمن اتیسم ایران: بازرس علی البدل

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مدیر کلینیک پویش

تحصیلات: کارشناس کاردرمانی

سوابق شغلی: مشاور انجمن اتیسم ایران در امور توانبخشی

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم