بيانيه انجمن اتيسم ايران به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد(٩٧-٩٦) و روز جهاني معلم

بيانيه انجمن اتيسم ايران به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد(٩٧-٩٦) و روز جهاني معلم

روز جهاني معلم را در حالي خدمت همه ي اساتيد و معلمان دلسوز، فرهيخته و عاشق سازمان آموزش و پرورش استثنايي تبريك و تهنيت عرض می نماييم 

بيانيه انجمن اتيسم ايران به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد(٩٧-٩٦) و روز جهاني معلم

روز جهاني معلم را در حالي خدمت همه ي اساتيد و معلمان دلسوز، فرهيخته و عاشق سازمان آموزش و پرورش استثنايي تبريك و تهنيت عرض می نماييم كه خلاء اين معلمان فرهيخته بيش از هر زماني ديگر حس ميشود.
توانمند سازي معلمان بخشي از شعار جهاني امسال بوده كه به حق در جامعه فعلي آموزشي ايران كمبود معلمان متخصص و يا عدم مهارتهاي تخصصي در راستاي آموزش طيف اختلال اتيسم به خوبي ملموس است.

▪️افزايش آمار طيف اختلالات اتيسم
▪️افزايش سطح دانش و آگاهي جامعه
▪️افزايش سطح آگاهي خانواده ها
▪️افزايش ارتباطات بين المللي و به روز رساني سايتهاي آموزشي
▪️و فعال تر شدن سازمانهاي غيردولتي در انعكاس خلاء هاي موجود در سيستم آموزشي كشور علي الخصوص كودكان با نيازهاي ويژه
حساسيت عملكرد مسئولان در اين حوزه را دو چندان مينمايد.
علي رغم فعاليتهاي گسترده ي انجام شده از نظر كمي و كيفي در چند سال گذشته از طرف نهادهاي ذيربط در حوزه آموزش كودكان با نيازهاي ويژه و طيف اختلالات اتيسم و ضمن اظهار تقدير و تشكر از تلاشهاي ارزشمند، جامعه ي اتيسم در شرايط فعلي خواستار توجه بيشتر و ساختاري تر در رسيدگي به نيازهاي آموزشي اين طيف از اختلالات و رسيدگي به خلاءهاي عديده ي موجود ميباشد.
اهم توجهات ويژه عبارتند از :
▪️تهيه و تدوين محتواهاي آموزشی خاص كودكان اتيسم
▪️بسترسازي و ايجاد امكان پذيرش و تلفيق كودكان اتيسم با عملكرد بالا در مدارس عادی
▪️بستر سازی آموزشی ويژه معلمان عادی براي آشنايی با كودكان اتيسم
▪️تدوين و آموزش طرح درسهای تخصصی ويژه معلمان كودكان استثنايي
▪️افزايش كمي و كيفي مدارس اتيسم در مقاطع مختلف

انجمن اتيسم ايران ضمن ابراز آمادگي در جهت همكاری های مشترك با نهادهاي ذيربط، خواستار مشاركت بيشتر خيرين جامعه در تامين فضاهاي آموزشي اين كودكان نيز ميباشد.

▪️انجمن اتیسم ایران؛ ١٣ مهر ١٣٩٦
5 اکتبر 2017

 

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم