سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات: ارشدsen  از انگلستان

سوابق شغلی: دبیر بازنشسته کودکان استثنایی

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم