برگزاری کارگاه “شناخت اتیسم” در چابهار

صبح روز ۳۱ فروردین ۱۳۹۶، کارگاه “شناخت اتیسم”، توسط متخصصین اعزامی انجمن اتیسم ایران در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان چابهار، برگزار شد.

صبح روز ۳۱ فروردین ۱۳۹۶، کارگاه “شناخت اتیسم”، توسط متخصصین اعزامی انجمن اتیسم ایران در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان چابهار، برگزار شد.

در راستای برنامه های ماه جهانی آگاه سازی اتیسم و گامهای هفتگانه انجمن برای این ماه، کارگاه “شناخت اتیسم” در چابهار برگزار شد.
این جلسه با حضور اعضای شبکه بهداشت شهرستان چابهار در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان این شهر برگزار شد که مدرسین حوزه های گفتاردرمانی و کاردرمانی درباره اتیسم به ارائه مطالب پرداختند.

 

خانم دکتر دهقان، متخصص کاردرمانی، اختلال اتیسم را با بیان ویژگی آن، شرح داد و آماری از شیوع اتیسم در جهان ارائه نمود. ایشان با برشمردن حرفهای نادرستی که درباره اتیسم گفته می شود و باورهای غلطی که در جامعه نسبت به کودکان اتیسم وجود دارد، مطالبی را ارائه کرد که برای تشخیص اتیسم و نحوه بهبود شرایط زندگی برای کودکان این طیف، می بایست مورد استفاده قرار گیرد.

سپس آقای خلیلی، متخصص گفتار درمانی، از نحوه ارتباط برقرار کردن با کودکان اتیسم گفت و افزود که با توجه به طیف بودن این اختلال، برای هر کودک، باید شیوه منحصر به آن کودک را به کار برد و ارائه رفتاری عمومی برای همه کودکان درست نیست. مدرس گفتار درمانی کارگاه، چند فیلم کوتاه از کودکان اتیسم و طیفهای مختلف آن پخش کرد تا شرکت کنندگان در کارگاه با این مثالهای تصویری، برداشت بهتری از مطالب گفته شده در کارگاه به دست آورند.

 

جلسه پرسش و پاسخ در انتهای کارگاه برگزار شد که شرگت کنندگان سوالات خود را درباره طیف اختلالات اتیسم پرسیدند که مدرسین کارگاه به این پرسشها پاسخ دادند.

طبق برنامه های انجمن اتیسم ایران، کارگاههایی در مناطق محروم ایران برگزار خواهد شد تا آگاه سازی در حوزه اتیسم، منحصر به مناطق برخوردار نشود. کارگاه چابهار، بعد از کارگاه آموزشی ایرانشهر، دومین گام در راستای رسیدن به این هدف می باشد.

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم