برگزاری همایش منطقه ای اختلالات طیف اتیسم در همدان

همایش منطقه ای اختلالات طیف اتیسم در همدان برگزار خواهد شد.

زمان : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ساعت : ۹ الی ۱۳

در راستاي همكاري های مشترک علمی-آموزشي انجمن اتيسم ايران با مراكز دانشگاهی و علمی، دانشگاه علوم پزشكی همدان با همكاری سازمانهای همسو و انجمن اتيسم، همايش منطقه ای اتيسم را برگزار مي كند.
در اين همايش ضمن معرفی كوتاهی از انجمن و فعاليت های آن، الگوی جامع و تيمی ارايه خدمت به کودک طیف اتیسم و خانواده، معرفی شده و بحث و گفتگو پیرامون آن انجام مي شود.
در ادامه کارگاه های «مداخلات توانبخشی در کودکان طیف اتیسم، توجه در اتیسم و یکپارچگی حسی» نيز ویژه والدین و کارشناسان و مربیان توسط کارشناسان انجمن اتیسم ایران برگزار خواهد شد.

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم