برنامه های انجمن اتیسم ایران در ماه جهانی اتیسم اعلام شد

انجمن اتیسم ایران به مناسبت ماه جهانی اتیسم، در راستای شعار “بسوی استقلال و رقم زدن سرنوشت” که امسال از سوی سازمان ملل برای روز جهانی اتیسم انتخاب شده است، برنامه های خود را در 7 گام اعلام کرد.

این گامها عبارتند از:

گام اول: آگاه سازی از طریق فضای مجازی

گام دوم: اطلاع رسانی با استفاده از نمادهای شهری

گام سوم: رونمایی از برنامه‌های ملی انجمن

گام چهارم: بهره برداری از پتانسیل رسانه

گام پنجم: آموزش عمومی

گام ششم: اقدام برای محرومیت زدایی

و گام هفتم: افتتاح رسمی خانه اتیسم ایران

دوم آپریل مقارن با سیزدهم فروردین، از سوی سازمان ملل به نام روز جهانی اتیسم نامگذاری شده است که انجمن اتیسم ایران افتخار دارد همچون سالهای گذشته در کلیه ایام و خصوصا در اینگونه مناسبتها، در کنار کودکان اتیسم و خانواده های ایشان، برنامه هایی هم شان آنان اجرا کند.

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم