بازی های کامپیوتری همراه با حرکت(Exergame) آمادگی جسمانی و روانی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم را بهبود می بخشد

بازی های کامپیوتری همراه با حرکت(Exergame) آمادگی جسمانی و روانی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم را بهبود می بخشد

مطالعه ی انجام شده توسط دانشگاه تگزاس شعبه پزشکی در گالوستون اذعان می دارد، بازی های کامپیوتری همراه با حرکت(Exergame) مورد استفاده برای ورزش می تواند آمادگی جسمانی و روانی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم را بهبود بخشد.

این مطالعه، نوشته شده توسط کلودیا هیلتون UTMB است، استادیار، تیم Reistetter، استادیار و دایان کالینز، استادیار، همه از گروه کاردرمانی UTMB و توانبخشی است که یافته ها نشان می دهد استفاده از بازی های کامپیوتری همراه با حرکت پتانسیل آن را دارد که به عنوان یک درمان ارزشمند برای کودکان با اختلالات طیف اتیسم که اختلالات حرکتی و عملکرد اجرایی دارند ارائه خدمات می کند.

عملکرد اجرایی سطحی بالاتر از هوش است که به ما در برنامه ریزی و سازماندهی کمک می کند که از آن در تغییر مسیر تفکر بالاتر( در هنگام تغییر برنامه ها و سرکوب رفتارهای نامناسب) استفاده می کنیم و برای قادر بودن به زندگی مستقل در بزرگسالی به آن نیازمندیم.

در این پژوهش محققان بهبود در سرعت پاسخ، عملکرد اجرایی و مهارت های حرکتی در کودکان مبتلا به طیف اختلالات اتیسم را نشان دادند. این پژوهش با ۱۷ نفر با تشخیص اتیسم، بیش از ۳۰ جلسه و بیش از ۱،۸۰۰ تلاش در کل برای ضربه زدن به اهداف انجام شد.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم