بازدید انجمن اتیسم ایران از مناطق محروم

سومین برنامه پروژه ایرانشهر با حمایت دانشگاه علوم پزشکی این شهر و همکاری انجمن اتیسم ایران در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مهر در شهرستان ایرانشهر اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اتیسم ایران دراین برنامه تیمی متشکل از کاردرمان وبازی درمان انجمن حضور داشتندوکارگاه های آموزشی بازی، خنده و یادگیری با حضور ۳۶ نفر از کارشناسان مربیان و والدین در سرای سمن های مکران برگزار شد.
در این دوره برخی از کودکان اتیسم که در برنامه های قبل شناسایی شدند و از خدمات انجمن اتیسم ایران استفاده کردند تحت ارزیابی، کاردرمانی و بازی درمانی مجدد قرار گرفتند. در این ارزیابی ها ۳۰ کودک اتیسم برای اولین بار تحت ارزیابی قرار گرفتند. درخلال این برنامه بسته های آموزشی شامل بروشور، کتاب، فصلنامه و لوازم التحریر به خانواده ها و کارشناسان تقدیم شد.
در حاشیه این سفر دیداری با رئیس بهزیستی چابهار صورت گرفت و رایزنی‌هایی جهت جلب حمایت و ارائه خدمات تخصصی در منطقه انجام و مقرر شد انجمن اتیسم ایران فعالیت‌هایی در جهت اطلاع‌رسانی و شناسایی افراد اتیسم در منطقه آغاز کند و هم‌زمان ۱۲ کودک اتیسم نیز در این شهرستان ارزیابی شد.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم