بازديد از پيش تعيين نشده كه با هدف اشنايي بيشتر نيروهاي انتظامي با طيف اختلالات اتيسم صورت گرفت

بازديد از پيش تعيين نشده كه با هدف اشنايي بيشتر نيروهاي انتظامي با طيف اختلالات اتيسم صورت گرفت

١٨مهر ،١٠اكتبر،همزمان با روز جهاني سلامت روان،شاهد حضور نمايندگان نيروي انتظامي منطقه شمال غرب و غرب تهران در انجمن اتيسم ايران بوديم.

در اين بازديد از پيش تعيين نشده كه با هدف اشنايي بيشتر نيروهاي انتظامي با طيف اختلالات اتيسم صورت گرفت، نمايندگان نيروي انتظامي پس از استماع

گفته هاي خانواده هاي حاضر در انجمن، خواستار همكاريهاي منسجم تر انجمن اتيسم ايران با ناجا شدند.
محورهاي پيشنهادي عبارت بود از :

آموزش افراد موظف نيروهاي انتظامي با همكاري معاونت اجتماعي ناجا از طريق واحد آموزش انجمن

ارجاع موارد حقوقي خانواده هاي اتيسم به معاونت پيشگيري و اعلام آمادگي كامل ناجا در ارائه خدمات مشاوره اي لازم

اقدام جهت تكميل فاز نهايي سامانه كشوري “شناسايي كودكان اتيسم”با همكاري انجمن و سازمان بهزيستي كل كشور

و در انتها با بازديد كامل از واحدهاي انجمن ،اهداي لوح يادبود از طرف ناجا به انجمن صورت گرفته و با اهداي جوايزي به بزرگسالان اتيسم ختم جلسه اعلام شد .
١٨مهر ماه ٩٦
انجمن اتيسم ايران

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم