انجمن اتیسم ایران

انجمن

انجمن اتیسم ایران تشکلی می باشد غیر انتفاعی غیر سیاسی،غیر دولتی که با شاکله ای از متخصصین،خانواده ها و افراد صاحب نام، با ثبت ملی از وزارت کشور و اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت به تلاش برای صیانت و حمایت از حقوق افراد دارای طیف اتیسم در راستای تببین نیازهای جامعه اتیسم ایران،آموزشی، توانمند سازی،افزایش دانش و آگاهی جامعه از اختلال اتیسم و حمایتی اجتماعی فعالیت مینماید.
?انجمن اتیسم ایران به صورت امنایی همچون دیگر انجمنهای ملی حوزه سلامت با داشتن شعبات در تعدادی ازاستانها  ضمن نیازسنجی از خانواده های محترم با مشارکت آنها تاکنون با ایجاد جریان سازی مناسب فرهنگی اجتماعی در جامعه بستری مناسب را در کنار دیگر سازمانها و تشکلها برای تصحیح قوانین،تبیین نیاز و افزایش خدمات ایجاد کرده است.
?باردیگر توجه خانواده های عزیز به دستاوردهای مهم فعالیتهای رسمی نهادهاو تشکلهای مورد تایید از جمله انجمن اتیسم ایران جلب می شود و خاطر نشان می کند تمامی این دستاوردها در سایه وحدت و همدلی سه سازمان مهم :سازمان بهزیستی کل کشور،سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با انجمنها،مراکز و انجمن اتیسم ایران با محوریت خانواده بوده است :
? تدوین و اجرایی نمودن برنامه ملی اتیسم با آغاز غربالگری به هنگام برای شناسایی زودهنگام و آغاز مداخلات
?افزایش دانش و آگاهی نسبی جامعه، افکار عمومی و رسانه ها از طیف اختلالات اتیسم و نیازهای آنان
?اصلاح آیین نامه های مربوط به نظام وظیفه عمومی در راستای معافیت کامل از رزم و از دوره
? قرار گرفتن اتیسم در لیست بیماریهای خاص از طرف مجلس با مشارکت انجمن که در حال اختصاص بودجه مناسب برای سال اینده به این اختلال میباشیم
? همراهی سازمان بهزیستی و اموزش و پرورش و وزارت بهداشت در راستای رسیدگی کمی و‌کیفی کلیه خدمات تعریف شده برای کودکان اتیسم
و‌بسیاری موارد مهم دیگر که خانواده های محترم خود بخوبی از ان مطلعند.
تمامی این دستاوردها جز در سایه همدلی،آرامش و همراهی خانواده محقق نبوده و نخواهد شد.
هزینه های انجمن صرفاً از طریق کمک های مردمی و خیرین تأمین گردیده و حمایت های معنوی ارگان های دولتی و تحت پوشش دولت رادر بر داشته است. کلیه ی صورت حساب های مالی کاملاً شفاف و در انجمن ثبت و ضبط شده است و طبق اساسنامه توسط بازرسین منتخب  کنترل می گردد.
همینطور هزینه های انجام شده با صدور مجوز هیئت مدیره و در صورت لزوم هیئت امنا انجام خواهد شد.
بدیهی است در راستای شفاف سازی هرچه بیشتر آمادگی هرگونه حسابرسی و گزارش به مراجع ذیصلاح را داشته و داریم.
? انجمن اتیسم ایران همچون گذشته، بیش از پیش پذیرای انتقادات خانواده های محترم و اصلاح امور در جهت ارتقای فعالیتهای حمایتی و صیانت از خانواده به همراه مشاورین حقوقی خود خواهد بود.
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم