سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

سوابق شغلی: خبرنگار مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از معلولین ذهنی و جسمی همایون

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم