آیا می دانید علت اضطراب خواهر یا برادر کودک دارای اتیسم شما چیست؟

آیا می دانید علت اضطراب خواهر یا برادر کودک دارای اتیسم شما چیست؟

اضطراب خواهر یا برادر

نیاز کودک به داشتن چیزهایی قابل پیش بینی و قابل کنترل در محیط است که با وجود کودک دارای اختلال طیف اوتیسم به شدت مختل می شود؛ تاجایی که می تواند منجر به نگرانی های بیش از اندازه، پیش بینی فاجعه آمیز اتفاقات غیرمترقبه، رفتارهای وسواسی و ترس های غیرمنطقی در کودک و نوجوان شود.

راهکار مقابله ای: سعی کنید به عنوان والدین احساسات فرزند خود را مورد توجه قرار دهید به این معنی که این احساسات هرچقدر هم ناخوشایند و منفی باشند؛ نادیده گرفته نمی شود و همچنین مورد سرزنش قرار نمی گیرند. بعلاوه زمانی برای دور بودن کودک از منزل درنظر بگیرید مثل دوستان پدربزرگ و مادربزرگ و همچنین زمان مشخصی مربوط به خود و کودک سالم خانواده برای انجام کار مورد علاقه اش به تنهایی با شما اختصاص دهید . مثل: انجام فعالیتهای ورزشی، رفتن به سینما، پیاده روی، یا درست کردن کاردستی، خواندن کتاب، این اقدامات به تخلیه هیجانی و کاهش استرس کودک یا نوجوان کمک می کند.

مترجم: فاطمه جوکار

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم